Inloggen Aanmelden

Gemeente

De rol van de mediapedagoog binnen de gemeente

De gemeente is bezig met drie transitieprocessen: de invoering van de Participatiewet, de overheveling van de AWBZ-begeleiding naar de WMO en de Transitie Jeugdzorg. Daarnaast eist de versterking van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en de invoering van Passend Onderwijs de aandacht op. Op alle terreinen moet met minder middelen meer en vooral betere ondersteuning gerealiseerd gaan worden. Er is een groeiend besef dat gericht investeren in preventie lonend is: bij uitblijven van preventieve maatregelen ontstaan hogere kosten op middellange termijn.

 

Bij de aanpak van de vijfonderdelen zijn een aantal identieke vertrekpunten vast te stellen:

De ondersteuning wordt specifiek gericht op kinderen en kwetsbare volwassenen. De ondersteuningsvraag van burgers wordt door de overheid op andere wijze geïnterpreteerd. Uitgangspunt is steeds de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van burgers. De focus ligt op het gebruikmaken van de eigen
Al aangemeld? Log dan hier in