Inloggen Aanmelden

De bruggenbouwer in het onderwijs

De technologische vernieuwingen van de laatste twee decennia veroorzaken ingrijpende maatschappelijke veranderingen. Dit vergt ook aanpassingen van het onderwijs en de opvoedingsprocessen.

Er blijkt behoefte aan probleemoplossende 'bruggenbouwers' die:

  • uitdagingen rondom nieuwe media weten te integreren in de pedagogische visie en het onderwijsbeleid van de school;
  • aspecten uit de onderwijsvisie kunnen vertalen naar de onderwijspraktijk in samenhang met de verschillende lesmethoden;
  • in samenhang met de leescoördinator en/of ICT-coördinator het lerarenteam kunnen ontzorgen
  • mogelijkheden aanreiken voor deskundigheidsbevordering bij de groepsleerkrachten.
  • ouders handvatten geven bij de mediaopvoeding.
  • projecten kunnen initiëren om kinderen mediaweerbaarder en mediawijzer te maken.

Deze bruggenbouwers zijn de mediapedagogen die worden opgeleid aan de Questum Academy.

 

 

Wat kan zo'n mediapedagoog betekenen voor uw school?

De mediapedagoog is in de eerste plaats pedagoog, dat wil zeggen deskundig op het gebied van opvoeding, ontwikkeling en onderwijs. Voor de mediapedagoog zijn media de middelen en methoden waarmee een optimale context voor leren en ontwikkelen kan worden gecreëerd. De mediapedagoog is géén 'believer' of missionaris met
Al aangemeld? Log dan hier in