Inloggen Aanmelden

Over ons


Sandra Broers
, MSc in Onderwijswetenschappen en actief binnen de opleiding Master Leren en Innoveren op Hogeschool de Kempel. Sandra is haar loopbaan begonnen in het basisonderwijs als leerkracht en intern begeleider. Daar heeft ze veel ervaring opgedaan in het implementeren en borgen van veranderingsprocessen, coördineren en uitvoeren van zorgbeleid en begeleiden van leerkrachten. Deze praktische kennis wil ze als onderwijsonderzoeker graag gebruiken om een brug te slaan tussen praktijk en theorie. Hierbij draagt ze haar passie voor goed, innovatief onderwijs en ‘leven lang leren’ graag uit aan anderen.

   

Marion Koevoets, opleidingskundige, heeft haar roots in het basisonderwijs als leerkracht en (interim) directeur.  Als opleidingsmanager bij de politie, tal van opleidingstrajecten mede vormgegeven en grote projecten gedraaid. Sinds 2007 werkzaam als zelfstandig ondernemer als trainer, coach en projectleider. Daarnaast participeert zij in MBO en HBO opleidingen als mentor, studieloopbaanbegeleider en assessor. Sinds kort mede directeur van de Academie voor Sociale Veiligheid, die zich toelegt op opleidingen, detachering en consultancy in het sociale domein en mede vorm wil geven aan de participatiemaatschappij. www.avsv.nl

Drs. Engeline Kruysmulder, orthopedagoog en als docent actief binnen de opleiding master Special Educational Needs. Heeft als innovatiedeskundige veel ervaring opgedaan in het begeleiden van verschillende vormen van onderwijs, gericht op visieontwikkeling en de verbetering van de schoolorganisatie en de didactiek. Geeft trainingen in resultaat gericht leesonderwijs en advies aan leraren voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Treedt verder op als intermediair in de afstemming tussen scholen en ouders, bij verschillen van inzichten. Over het geheel ligt het accent op toepassing van kennis in het onderwijs.

 

Erno Mijland (1966) is opgeleid als docent Nederlands en Engels. Hij werkte bijna 15 jaar voor Fontys Hogescholen als communicatie-adviseur, bedrijfsjournalist en docent Taal & Communicatie. Sinds 2007 is Erno zelfstandig ondernemer. Hij is actief als onafhankelijk onderwijsjournalist en schreef boeken over onder andere het opvoeden van gamende kinderen, creatief denken, onderwijs, technologie en loopbaan. In 2012 is zijn boek 'Smihopedia. Aan de slag met sociale media in het onderwijs' verschenen. Erno verzorgt lezingen, presentaties en workshops over de impact van nieuwe technologie op leven en leren en adviseert onderwijsorganisaties op dit domein.

www.ernomijland.com

Dr Justine Pardoen is opgeleid als neerlandicus en taalkundige. In 1998 promoveerde ze op een taalkundig proefschrift. Haar grote gevoeligheid voor taal, kennis van de relatie tussen vorm en betekenis en het effect van taalgebruik gebruikt ze in haar dagelijkse praktijk waarin ze ouders en professionele opvoeders voorlichting geeft en adviseert over opvoeding. Vooral via Ouders Online (www.ouders.nl), waar ze als mede-oprichter sinds 1996 bij betrokken is. Sinds 2002 verdiept ze zich speciaal in de mediaopvoeding en mediawijsheid: de begeleiding van kinderen in hun omgang met media. Hierbij hanteeert ze het uitgangspunt dat mediawijsheid “het nieuwe lezen en schrijven” is: een noodzakelijke voorwaarde is om te kunnen meedoen aan de samenleving. Haar kracht ligt in de vertaling van wetenschappelijke kennis naar de dagelijkse praktijk van opvoeding en onderwijs.   

» Lees meer 

 

Nikky Wessels is opleidingsdocent Nederlands op Hogeschool de Kempel, lerarenopleiding basisonderwijs. Ze is gespecialiseerd in jeugdliteratuur en leesbevordering. Nikky heeft veel ervaring in het begeleiden van basisschoolteams gericht op het verbeteren van het taalonderwijs in combinatie met leesbevordering en verzorgt regelmatig workshops op het gebied van taal. Daarnaast studeert ze Onderwijswetenschappen aan de Open universiteit.