Inloggen Aanmelden

Wat kan ik ermee?

  

 

 

Wanneer u de tweejarige opleiding mediapedagoog heeft afgerond bent u:

     » een adviseur die doelen omzet in praktische toepassingen voor het onderwijs;
     » een ondernemer die nieuwe ontwikkelingen, visie en beleid introduceert en implementeert in het onderwijs;
     » een professional die zelfsturend opereert binnen een educatieve setting;
     » een uitvoerder die samen met partners zoals welzijnsorganisaties laaggeletterdheid bestrijdt;
     » een verbinder die de ontwikkeling op het gebied van taalontwikkeling en mediawijsheid op gang brengt en houdt;
     » een inspirator die zeer getalenteerde leerlingen extra uitdagingen biedt.

 

 

Wanneer u de tweejarige opleiding mediapedagoog heeft afgerond kunt u:

     » kwalitatief hoogwaardig onderzoek verrichten ter ontwikkeling van het vakgebied;
     » oplossingsgericht handelen door divergent denken;
     » veranderingstrajecten opzetten, definiëren, begeleiden en borgen;
     » strategisch omgaan met tegengestelde belangen;
     » mediagedrag analyseren en interpreteren;
     » betrouwbare informatiebronnen selecteren;
     » mediaboodschappen kritisch evalueren;
     » de pedagogische en de didactische kant van nieuwe media ontdekken en benutten;
     » sociale isolatie door mediagebruik waarnemen en signaleren;
     » media gebruiken om uw doelgroepen te bereiken.

 

 

 Wanneer u de tweejarige opleiding mediapedagoog heeft afgerond weet u:

     » hoe informatie effectief wordt opgenomen en verwerkt;
     » hoe mensen optimaal leren;
     » hoe de identiteitsontwikkeling van leerlingen optimaal begeleid kan worden;
     » hoe schoolbeleid met betrekking tot nieuwe media tot stand komt en geoptimaliseerd wordt;
     » hoe het zelfbeeld van jongeren door de digitale omgeving beïnvloedt wordt;
     » welke concepten, theorieën, modellen en wetenschappelijke onderzoeksgegevens voor onderwijs van belang zijn. 

 

 

Wanneer u de tweejarige opleiding mediapedagoog heeft afgerond heeft u:

     » inzicht in de impact van media op het individu en op de samenleving;
     » inzicht in de oorsprong van de taal- en leesproblemen van leerlingen;
     » kennis van de oorzaken en onderliggende factoren van onderpresteren;
     » begrip van de belangrijkste fasen van de cognitieve ontwikkeling van kinderen;
     » vaardigheden die leerlingen, ouders en onderwijzers helpen bij het overbruggen van de digitale kloof.